6.6.23

Baznīcu nakts 2023 Ķemeru ev. lut. baznīcā

 28. maijā Tukuma pilsētas kultūras nama skolotāju koris "Vanema" un Kultūras un mākslas centra "Ritums" vīru koris "Tēvzeme" Baznīcu nakts ietvaros dziedāja Ķemeru ev. lut. baznīcā.Koru skate 2023

 Tukuma kultūras nama skolotāju koris "Vanema" piedalījās koru skatē 30.04.2023. Tukumā, Raiņa Valsts ģimnāzijā. Ieguva 45 punktus un augstāko pakāpi.Vanema Baložos

 25. februārī koris "Vanema " piedalījās koncertā "Dziesmai, dejai vārti vērti "Baložu kultūras centrā.